Ferenc Farkas

Le musicien de Saint-Merry

cantata for female choir, flute and piano

> this work exists on CD

Description: english | magyar

> audio sample
No JavaScript - no Flash Media!
Composed: 1984
Text: in French by Guillaume Apollinaire
Durata: 15'
Publication: Ascolta
Reworking: Le musicien de Saint-Merry, cantate for female choir and wind ensemble

english

Farkas's attention turned to the poem “Le Musicien de Saint-Merry” by Guillaume Apollinaire (1880-1918) back in the 1920s yet. The poem revives a typical figure of romantic tales, the ratcacher of Hammeln in modern guise. Its plot - how a musician entices girls and women with his flute's sound unfolds from the lines of the famous free verse, interlarded with scraps of memories, emphatic outcries and historical allusions. Farkas's choral work is a composition in completely free form: the broken musical process is hardly divided by recurring motives (such as the opening motif of the work and, evolving from it, the section written in counterpoint representing the commotion in town). In contrast, there appear numerous musical symbols (medieval rhythm modes, chromaticizing Baroque sequences, bell-ringing), but the most important symbol remains the flute demonstrating the transcendental force of music. “The Musician of Saint-Meny” was set to music in 1984 at the request of the Arpèges female chorus of Bordeaux and the Philharmonic Orchestra of Chateauroux. It was originally conceived for female chorus and two flutes each, oboe, clarinet, bassoon, horn and trumpet.

Eniko Gyenge
 

magyar

Guillaume Apollinaire (1880-1918) „Le Musicien de Saint-Merry” c. versére már az 1920-as években felfigyelt Farkas. A költemény a romantikus mesevilág jellegzetes alakját, a hammelni patkányfogót eleveníti meg, modern köntösben. A cselekmény - miként csábítja el fuvolajátékával egy muzsikus a lányokat-asszonyokat - szakadozottan, emlékfoszlányokkal, emfatikus felkiáltásokkal és történeti utalásokkal teletűzdelve bontakozik ki a híres szabadvers soraiból. Farkas kórusműve is teljesen szabad formájú kompozíció: a szaggatott zenei folyamatot alig  tagolják visszatérő motívumok (ilyen a mű nyitómotívuma és a belőle kifejlődő ellenpontozó rész, amely a városi forgatagot jelképezi). Ezzel szemben számos zenei jelkép jelenik meg (középkori ritmusmóduszok, kromatizáló barokk szekvencia, harangozás), legfontosabb szimbólumként azonban a fuvola szolgál, amely a zene transzcendens erejét reprezentálja. A „Saint-Merry muzsikusa” megzenésítésére 1984-ben a bordeaux-i Arpeges női kar és a chateauroux-i filharmonikus zenekar felkérésére került sor, eredetileg női kar és 2-2 fuvola, oboa, klarinét, fagott, kürt, trombita együttesére.

Gyenge Enikő