Ferenc Farkas

Waiting for spring / Tavassvárás

cantata for baritone solo, mixed choir, children'choir ad lib.
and orchestra

> this work exists on CD

Description: english | magyar

> Audio sample : no1. Invokŕcio
No JavaScript - no Flash Media!
Composed: 1966-1967
Text: in Hungarian by Gyula Juhàsz
Parts: 1) Invokàciò - 2) Lirikus intermezzo - 3) Quasi scherzo - 4) Epilògus
Durata: 19'
Setting: 3 (picc.), 2 (c.i.), 2 (cl.b.), 2 (cfg.) – 4, 3, 3, 1 – timp., batt. – 2 arpa, pf. (cel.) – archi
Publication: Editio Musica Budapest

english

The cantata entitled “Waiting of the spring” was written in 1967 for solo baritone, mixed and children's chorus, and orchestra. The atmosphere of the individual movements is aptly expressed by their titles.

I. “Invocation” (Hymn to Man) in accordance with its title, is hymnal, majestic, and lofty music. II. “Lyrical intermezzo”. The title of the original poem by Juhàsz was October. The musical idea inspired by the poet is sounded by the baritone solo. III. “Quasi scherzo”. The tender poetry of its mood refers to the poem that gave the cantata its name. IV. “Epilogue”. Based on a poem entitled "To August Forel", it closes the composition with a chorale-like melody sung by the children's choir and suffused with a festive aura. "That life should be a festival on earth and justice is rapture - and man should be worthy of man - free and happy. Amen" - read the last lines of the cantata.
 
Mihàly Meixner
 

magyar

A Juhász Gyula versekre komponált „Tavaszvárás” című kantáta 1967-ben keletkezett, baritonszólóra, vegyes- és gyermekkarra, valamint zenekarra. Az egyes tételek hangulatát a tételcímek is jellemzik:

I. ”Invokáció” (Himnusz az Emberhez) cìméhez méltóan himnikus, méltóságteljes, emelkedett hangvételű muzsika. „Lírikus intermezzo” a II. tétel felírása, az eredeti Juhász-vers címe: Október, a baritonszóló szólaltatja meg a poétikus ihletésű zenei gondolatot. A III. tétel "quasi scherzo", a kantáta címadó versére utal hangulatának gyengéd költészetével. A zárótétel „epilógus” a .,Forel Ágostonhoz" cìmű vers alapján ünnepi fényben, a gyermekkar korálszerű dallamával zárja a művet. "Hogy ezután a földön / Ünnep legyen az élet, / És mámor az igazság, / s ember legyen az ember / Szabad és boldog. Ámen!" sorokkal végződik Farkas Ferenc kantátája.

Meixner Mihály