Ferenc Farkas

Vidróczki

popular romantic opera in 3 acts

Private CD

Description: english | français | tartalom

> Audio sample : First act, final
No JavaScript - no Flash Media!
> Audio sample : Betyar's song
No JavaScript - no Flash Media!
Composed: 1963-1964
Libretto: in hungarian by Ernö Innocent Vincze
Durata: 112'
Synopsis: The adventures and the death of Vidróczki, bandit from the Mátra country, 19th century.
Cast: Vidróczki (bass-baritone), Eszter (mezzo), Harkányi Erzsébet (soprano), Kis Anna (soprano), Marsó Lenci (bass), Huntsch Konrád báró (baritone), Zsupi (tenor), Teca (soprano), Sisa Pista (tenor), Füzes (bass), Szögedi (baritone), Kivés (tenor), Gizella (soprano), Terézia (mezzo), Izabella (mezzo), Hajdu (prose)
Setting: 3 (picc.), 2, 2 (cl.b.), 2 – 4, 3, 3, 0 – timp. batt. (3 ess) – arpa, pf., cel., zimb. ungh. – archi 
Source: score & piano reduction : manuscript by András Farkas
World premiere: Open Air Festival of Szeged, 1964, conducted by Viktor Vaszy, stage dir. : András Mikó, stage

English

getdata.jpg

the scene of the Szeged Festival

My « Vidróczki », composed in 1963, is what I would describe as a popular romantic opera: after Ede Poldoni's « The Carnival Wedding » and Dohnányi's « The Tenor » in the early twenties, there had been a gap in the history of this once popular genre which I wanted to fill. I wrote my work for the Szeged Open Air Festival, which attracts close to eight thousand spectators each year. It is a different audience to one for a chamber concert of Beethoven's C sharp minor  « String quartet ». To please the average concert-goer, it is necessary to provide a piece with a spectacle and easier listening. The opera relates the adventures and death of Vidróczki, a big-hearted bandit who lived in the nineteenth century in the Mátra Hills. I had particular pleasure setting to music a scene in which a marriage and a burial proceed simultaneously. 

Ferenc Farkas 

Français

vidroczki-2.jpg

Mon « Vidróczki », composé en 1963, est ce qu’on appelle un opéra populaire romantique : après « La poupée valsante » (Farsangi lakodalma) d’Ede Poldini et « Le ténor », (A tenor) d’Ernő Dohnányi du début des années vingt, il y eut en Hongrie un vide dans ce genre musical que je voulus combler. Cette œuvre était destinée au Festival de Plein-Air de Szeged qui rassemble chaque année près de huit mille spectateurs. Il est évident qu’un tel public diffère de celui qui écoute le « Quatuor à cordes » en ut dièse mineur de Beethoven dans une petite salle de concert. Pour plaire à cet immense auditoire, il faut que le spectacle soit divertissant et la musique agréable. L’opéra raconte les aventures  et la mort de Vidróczki, un bandit au grand cœur qui vécut au dix-neuvième siècle dans les montagnes de Mátra. J’eus un plaisir tout particulier à mettre en musique une scène dans laquelle se déroulent simultanément un mariage et un enterrement.

Ferenc Farkas 

Tartalom

Első felvonás 

A múlt század második felének betyárjai, katonaszökevények, bújdosók, lázadók a mátrai erdőben tanyáznak. A 48-as szabadságharc bukása után a bécsi terror ellen küzd Vidrócki Márton, aki köré egész banda gyűlt betyárokból. Ez a hires-legendás Vidrócki-banda a maga paraszti romantikus módján harcol a behódolt vármegye pandúrjai és uraik ellen. 
 
Harkányi Erzsébet, a nemeskisasszony vőlegényét várja Bécsből, Huntsek Konrád báró vasaskapitányt. Konrádot útközben megtámadják a betyárok és siralmas külsővel jelenik meg menyasszonya előtt. Erzsébet kiábrándul vőlegényéből és a romantika után vágyó nemeskisasszony a bátor, a rettenhetetlen Vidrócki után érdeklődik. Kéri Annát, vezesse őt a betyárok tanyájára. 
 
A Vidrócki-csárdában - ahová a betyárok járnak - Vidróckit várván süt-főz a ház népe. Megérkeznek a betyárok. Vidrócki elégtételt vesz egyik emberén, mivel ártatlan asszonyt ölt meg gyermekestől, hogy annak egyik ujját taIizmánként hordhassa nyakában. Vidrócki saját kalapját, szűrét tetette a halottra. Igy történt, hogy mikor a pandúrok a csárdába betyárok után szimatoltak - akik ellovagoltak már - a halott betyárban Vidróckit vélték felismerni. 
 
Második felvonás 
 
Erzsébet és Anna a kastély parkjában várják Vvdróckit - a megbeszélt talál¬kozóra. 
 
Vidrócki visszautasítja Erzsébet, a nemeskisasszony felkínált szerelmét. Annának, a szolgálóleánynak ajándékozza jegykendőjét a betyárvezér. Ebben a faluban él Vidrócki édesanyja, akit ebből az alkalomból meglátogat. Ugyanebben az időpontban hozzák a pandúrok a halott betyárt, - mint Vidrócki tetemét.  Az asszony megjátssza a felismerést. 
 
Erzsébet tömlöcbe záratja Annát, mikor megtudja, hogy Márton és Anna szeretik egymást. 
 
Vidrócki visszaszerzi a pandúroktól az elhajtott állatokat és azt a parasztoknak visszajuttatja. 
 
Harmadik felovonás 
 
Esztert, Márton anyját el akarják hurcolni, mert elhitette velük, hogy a fia halt meg. Vidrócki azonban magát adja fel és viszik el  - anyja helyett. 
 
Annát a kastély pincéjéből a betyárok kilopták, és Eszternél szülte meg Márton fiát. Vidrócki a börtönből megszökik és diadalmasan emeli magasba gyermekét. Annát a fogság alatt átélt gyötrelmek tönkretették – meghal.
 
Erzsébet és Konrád házasságot kötnek és éppen, mikor a násznép a templomból jön ki, a halottas menet odaér. A gyászmenetből kilép Vidrócki és menyasszonyi fátylába pompázó Erzsébettől számonkéri Anna halálát. A betyárok szétverik a násznépet. Erzsébettel pedig Vidrócki halálos táncot jár, míg holtan nem rogy le a betyár karjaiba. 
 
Eszter karján a kis Mártonnal - unokájával - már csak a pandúrok zárt gyűrűjében vehet búcsút örökre fiától.