Ferenc Farkas

Correspondances for piano

> this work exists on CD

Description: english | magyar

> Audio sample : no.2 Allegro
No JavaScript - no Flash Media!
Composed: 1957
Parts: 1) Andante - 2) Allegro - 3) Quasi lento - 4) Allegretto - 5) Andante con moto - 6) Allegretto - 7) Lento, espressivo - 8) Allegro agitato
Durata: 13'
Dedicated: Ticharich Zdenka emlékének
Publication: Editio Musica Budapest 

english

“Correspondances”, a cycle for piano written in 1957, borrowed its title from one of Baudelaire's poems which refers to the hidden relationships between things. Some lines of the verse appear as a motto at the beginning of the seventh movement. As a result, the eight movements constitute an organic unity. Ferenc Farkas was the first among Hungarian composers who started to use twelve-tone composition technique after the Second World War. The majority of the movements are based on an identical twelve-tone Reihe, whereas the four slow movements are closely related with regard to mood as well. The free interpretation of twelve-tone technique allows the combination with the pentatonic scale to the extent of one movement.

Rita Kaisinger

magyar

A „Correspondances” című, 1957-ben keletkezett zongoraciklus Baudelaire egyik versétől (Kapcsolatok) nyerte címét, amely a dolgok közötti rejtett összefüggésekre utal. A hetedik tétel elején a vers néhány sora mottóként is megjelenik. Ennek megfelelően a nyolc tétel szerves egységet alkot. Farkas Ferenc a II. világháborùt követő években a magyar zeneszerzők között elsőként kezdett a dodekafón kompozíciós technikával foglalkozni. A tételek többsége azonos tizenkéthangù Reihén alapul, de a négy lassù tétel hangulatilag is szorosan kapcsolódik egymáshoz. A dodekafón technika szabad értelmezése, egy tétel erejéig, egészen a pentatóniával való társításig is eljut.

Kaisinger Rita