Ferenc Farkas

Cantata lirica / Szent János kútja / St John's fountain

cantata for mixed choir and orchestra

> this work exists on CD

Description: english | magyar

> Audio sample : no.2 Emléke visszacsillog / Still fällt ein sanftes Leuchten
No JavaScript - no Flash Media!
Composed: 1945
Text: in Hungarian by Jenö Dsida
German translated by Anneliese Eulau-Felsenstein
Parts: 1) Andante – 2) Emléke visszacsillog / Still fällt ein sanftes Leuchten – 3) Elünk szép Violàmmal / Komm Liebste – 4) Elszàllt szerelem illatàtòl / Ich fühl versunkner Liebe Sehnen – 5) Szép a vilàg / Schön ist die Welt – 6) Emléke visszacsillog / Still fällt ein sanftes Leuchten
Durata: 23'
Setting: 2 (picc.), 2, 2, 2 – 3, 2, 1, o – arpa, cel. – archi
Publication: Editio Musica Budapest
N.B. nos 2, 4, 5, 6 also in esperanto translated, manuscript by Andràs Farkas

english

The two fundamental expressive moods of Ferenc Farkas are lyrism and humor, it is in these representations of feeling that the eminent composer finds his most personal, his most individual expression. This might account for “Saint John's Fountain”.

The cantata has been composed on words written by Jenö Dsida, a Transylvanian poet who died in his youth. The piece composed in 1945-46 for mixed chorus and orchestra shows a symmetrical pattern distributed over six movements. Following an instrumental introduction, the 2nd, 4th and 6th slow movements of reminiscent and contemplative character alternate with the liveliness of the 3rd and 5th movements in which reminiscence is transfixed to the present, bringing back to consciousness all the beauty of an ineffable love, that had blossomed once upon a time at "Saint John's Fountain" near Kolozsvàr (Cluj)... In correspondence to this structure, the even numbered movements; effervescence, poesy of nature, surging love ascending to ecstasy in the 5th movement. Apart from the concordance of moods, the unity of form is preserved by blending the musical elements of the two first movements in the repeat of the finale. For the most part the message of the lyric cantata is communicated through the chorus, while the role of the instruments is more or less confined to accompaniment and intermezzos. The choral texture, however, is homophonic as well as contrapuntal.

Péter Vàrnai
 

magyar

Farkas Ferenc muzsikájának két alapvető kifejezési területe a líra és a humor, a neves szerző e két hangulati szférában találja meg legegyénibb, legigazibb hangjait. Talán ezért emelkedik a legmagasabbra eddigi oeuvre-jében egyrészt a humortól duzzadó Furfangos diákok, másrészt a „Szent János kútja” című lírikus kantáta.

A fiatalon elhunyt erdélyi költő, Dsida Jenő versei adják a kantáta szövegi alapját. Az 1945-46-ban készült mű vegyeskarra és zenekarra íródott, hat tétele szimmetrikus tagolást és tervszerű elrendezést mutat. A bevezető zenekari tétel után a II., IV. és VI. tételek visszaemlékező, kontemplatív jellegűek és lassú tempójúak, a közbeeső III. és V. gyors tempójú részek. Ezekben a visszaemlékezés jelenné változik, megelevenedik az a gyönyörű, nagy szerelem, amely a Kolozsvár melletti "Szent János kútjánál" bontakozott ki valamikor régen ... Ennek a tartalmi felépítésnek megfelelően a páros számú tételek zenéje általában fájdalmas, de mégis a belenyugvás harmonikus hangján szólal meg; a két gyors tétel viszont annál nagyobb ellentétet képvisel pezsgő ritmikájával, természet-poézisével, szerelmes áradásával, amely az V. tételben az érzéki mámorig fokozódik. A forma egységét a hangulati megegyezéseken kívül az is biztosítja, hogy a kantáta végén az első két tétel zenei anyaga egyesítve tér vissza. A lírikus kantáta mondanivalójának kifejtése általában az énekkar feladatául jutott, a zenekar inkább csak a kíséretre és a közjátékokra szorítkozik. A kóruskezelés viszont egyaránt alkalmazza a homofón és az ellenpontos szerkesztést.

Várnai Péter