Ferenc Farkas

Ad Musicam

for 5-part mixed choir

> this work exists on CD

Description: english | magyar

> Audio sample
No JavaScript - no Flash Media!
Composed: 1981
Text: in Latin by Janus Pannonius
Durata: 2'36''
Dedicated: a Budapesti Madrigàlkòrusnak és karnagyànak Szekeres Ferencnek a kòrus fennàllàsànak 25. évfordulòjàra
Publication: Editio Musica Budapest  

english

The art of the great Hungarian renaissance poet Janus Pannonius (1434-1472) served repeatedly as a source of inspiration for Farkas's compositions. His two large-scale cantatas (Cantus Pannonicus, Vita poetae) as well as several of his a cappella choral works are associated with the Hungarian humanist's name (De inundatione, Epigramma de suo libro, Laus Joannis Vitéz Archiepiscopi). “Ad Musicam”, a composition for mixed voices, was composed to extracts from his two poems “Ad Franciscum durantem Fanensem”, “Ad Galeottum Narniensen” and dedicated to Ferenc Szekeres, the composer's friend and fellow artist, and the Budapest Madrigal Chorus on the occasion of its 25th anniversary. The piece treats the text in the manner of Renaissance chansons: its musical devices include strophic structure, homophony interrupted by short imitation sections and some typical madrigalisms - for example the tenor tremolo suggesting the splashing murmur of water.

Eniko Gyenge

magyar

Janus Pannonius (1434-1472), a nagy magyar reneszánsz költő művészete több ízben vált ihlető forrássá Farkas alkotásaiban. Két nagyszabású kantátája (Cantus Pannonicus, Vita poetae), valamint több a cappella kórusa is a magyar humanista nevéhez fűződik (De inundatione, Epigramma de suo libro, Laus Joannis Vitéz Archiepiscopi). Két költemény „Ad Franciscum durantem Fanensem”, „Ad Galeottum Narniensen” soraira komponálta a szerző az „Ad Musicam” c. vegyeskart. Az ajánlás barátjának és művésztársának, Szekeres Ferencnek és a Budapesti Madrigálkórusnak szól, a kórus 25 éves jubileuma alkalmából. A darab a reneszánsz chansonok modorában nyúl a szöveghez: eszközei a strófikus szerkesztés, rövid imitációs szakaszokkal megszakított homofónia és egy jellegzetes madrigalizmus - például a víz csobogó moraját érzékeltető tenor-tremolo.

Gyenge Eniko