Ferenc Farkas official website

Concertino all'antica for baryton or violoncello or viola and string orchestra

> CD by TOCCATA CLASSICS

Description: english | magyar

> Audio sample : no.3, Giga
No JavaScript - no Flash Media!
Composed: 1964
Durata: 12'
Parts: 1) Pastorale - 2) Aria con variazioni - 3) Giga
Dedicated: to Jànos Liebner
Publication:

Editio Musica Budapest
reduction for viola da gamba or violoncello and harpsichord or piano : 
Editio Musica Budapest ♫
viola part : manuscript by Andràs Farkas

Reworking: All’antica for viola da gamba or violoncello or viola and harpsichord or piano

english

Ferenc Farkas has written two concerto-like compositions for cello and strings. One is “Trittico concertato” composed in 1965, the other, “Concertino all'antica” which was first performed in 1969. The first version of the latter was written for barytone and harpsichord, later expanded for cello and string orchestra. The Concertino is a pasticcio i.e. a stylistic play. Although it undeniably bears Ferenc Farkas's present style, similarly to many of his other works, and a result of his intensive occupation with ancient music, it also evokes the past; in the composer's own words: "In the course of composing I suddenly noticed that the new piece turned into an old one ... To some extent I also recalled the past in my composition." All this is also evident in the titles and character of the movements: the “Pastorale” is of a truly poetic mood; “Aria con variazioni” is similarly colourful music, and in spite of its present-day tone, the “Giga” preserves its original virtuoso dancing character. The solo cello is given a splendid role throughout the carefully constructed, appealing concerto.

Elöd Juhàsz
 

magyar

Farkas Ferenc két versenymű jellegű kompozíciót írt szólógordonkára és vonószenekarra. Egyik az 1965-ben alkotott „Trittico concertato”, a másik az 1969-ben bemutatott „Concertino all’antica”. Ez utóbbi első változata barytonra és csembalóra illetve később gordonka vonószenekarra készült. A Concertino pasticcio, azaz stílusjáték. Bár letagadhatatlanul Farkas Ferenc mai hangján íródott - sok más darabjához hasonlóan -, a régi zenével való intenzív foglalkozás eredményeképpen a múltat is feleleveníti. A szerző szavaival: "A komponálás során azon vettem magam észre, hogy az új darabból régi darab lett ... Egy kicsit a régi kort is felidéztem kompozíciómban. " Mindez a tételek elnevezésében, karakterében is megnyilvánul: A „Pastorale” valóban poetikus hangulatú, az „Aria con variazioni” hasonlóképpen színes muzsika, a „Giga” mai hangvétele ellenére is őrzi eredeti virtuóz, táncos jellegét. A szólócselló mindvégig hálás szerepet kap a gondosan szerkesztett, vonzó versenyműben.

Juhász Előd
 

This article was last updated on Tue, Nov. 18 2014

all content © 2005-2014 ferencfarkas.org / AFPublishing

contact: info[at]ferencfarkas.org

content managed with phpwcms
webdesign by ifdesign