Ferenc Farkas official website

Cantus Pannonicus

cantata for soprano solo, mixed choir and orchestra
> this work exists on CD

Description: english | magyar

> Audio sample : no.1 Lausa Pannoniae
No JavaScript - no Flash Media!
Composed: 1959
Text: in latin by Janus Pannonius
Parts: 1) Laus Pannoniae – 2) De Agnete – 3) Abiens valere iubet sanctos reges Varadini – 4) De  amygdalo in Pannonia nata – 5) Ad Martem, precatio pro pace
Durata: 22'
Setting: 2 (picc.), 2 (c.i.), 2, 2 – 4, 4, 3, 1 – timp., perc. (5 ess.) – arpa, cemb., cel., pf., chit., mand. – vlc. (6), cb. (6)
Publication: Editio Musica Budapest

english

The cantata Cantus Pannonicus, written to the words of Janus Pannonius was composed in 1959. Janus Pannonius (1434-1472) - by his original name János Csezmicei - was the most prominent figure of the early epoch of Hungarian poetry. He studied at several schools in Hungary and Italy, and achieved humanist education of high quality. For some time he belonged to the royal court of King Matthias and took part in its lively artistic activity so characteristic of the Renaissance. According to the custom of the age his poems were written in Latin, notwithstanding revealing, for the first time, true Hungarian characteristic.

In the cantata Ferenc Farkas applied 5 poems by Janus Pannonius. The musical texture appears in a "neoclassical" manner, condensed, simplified, often recalling the music of the Renaissance. Maybe this explains that "modern" instruments like the violin and the viola were omitted from the orchestra - instead of harpsichord, guitar and mandolin were added, rendering a special archaic mood.

András Székely
 

magyar

Janus Pannonius verseire ìrott Farkas Ferenc Cantus Pannonicus cimű kantátáját 1959-ben ìrta. Janus Pannonius - eredeti nevén Csezmicei János - a magyar költészet kezdetének legkiemelkedőbb alakja. 1434-1472-ig élt, tanulmányait magyar és olasz iskolákban végezte; magas humanista műveltségre tett szert, és egy időben tagja volt a Mátyás király körül kialakult reneszánsz udvari művészi körnek. Költeményeit, a kor szokása szerint latin nyelven ìrta, de bennük szólal meg először a jellegzetes magyar tàj hangja.

A kantátában Janus Pannonius öt versét használja fel Farkas Ferenc. A versek eredeti latin szövegükkel szólalnak meg, zenei szövetükben leszűrt, leegyszerűsödött, sokszor a reneszánsz zenéjéig visszanyúló "neoklasszikus" hangon. Talán ezért is marad el a mű zenekarából a "modern" hangú hegedű és brácsa, s kerül helyükbe a régies ìzt adó csembalo, gitár és mandolin.

Székely András
 

This article was last updated on Fri, Sep. 2 2011

all content © 2005-2014 ferencfarkas.org / AFPublishing

contact: info[at]ferencfarkas.org

content managed with phpwcms
webdesign by ifdesign